PolskiEnglish
Główna > Projekty 2011 > „Wspólna rzeka wspólna sprawa”
 
„Wspólna rzeka wspólna sprawa”

PG-15 447

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żegiestowie
„Wspólna rzeka wspólna sprawa”


Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 5 000
Budżet całkowity: 6 250
Wkład własny: 1 250
Pozyskane środki: -

 

 

Cele:
Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Żegiestowa w zakresie dbania o czystość granicznej rzeki Poprad. Projekt jest realizowany wspólnie ze stroną słowacką, co pozwala wypracować metody wspólnych działań proekologicznych. Opracowanie wspólnej ulotki o walorach Popradu i działaniach dzieci pozwoli na zwiększenie świadomości mieszkańców nt. rzeki Poprad po obu jej stronach. Projekt zakłada również realizację wybranych tematów edukacji ekologicznej oraz przeprowadzenie 4 konkursów (w tym fotograficznego, plastycznego i artystycznego). Wysprzątane koryta potoków Żegiestowskiego i potoku w Małym Lipniku wpłyną na mniejsze zanieczyszczenie Popradu, co przyczyni się do zwiększenie dbałości o walory rekreacyjne rzeki.
 
Partnerzy:
Nauczyciele i uczniowie Szkoły w Małym Lipniku, Rada Rodziców przy ZSP w Żegiestowie

 

 
KontaktMapa Strony