PolskiEnglish
Główna > Piwniczna
 
PG – 13 401
poniedziałek, 28 lutego 2011 11:43

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej
Woda – jako czynnik niezbędny do życia i przynoszący życie.

Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 3 850,00
Budżet całkowity: 7 005,00
Wkład własny: 3 155,00
Pozyskane środki: -

 

Cele: Celem głównym projektu jest oczyszczenie zlewni potoków górskich z licznych zanieczyszczeń stałych, edukacja ekologiczna mieszkańców i uczniów z terenu Piwnicznej-Zdroju w zakresie ochrony zasobów wodnych oraz na temat szkodliwości wypalania traw. Wykorzystanie wody poprzez odpowiednie zgromadzenie do celów pożarowych i remont starego zbiornika.

 

Trudności: Warunki pogodowe w czerwcu uniemożliwiły realizacje zadań na ten miesiąc i zostały przesunięte na wrzesień i październik.

Rezultaty: Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców, zwiększenie wiedzy na temat tradycji regionu w którym mieszkają poprzez przekazanie praktycznej wiedzy na zajęciach terenowych, konkursach, spotkaniach ze strażakiem, prelekcjach oraz poprzez przygotowanie ulotki i tablicy informacyjnej (1 szt.). Oczyszczenie 4 potoków i ich brzegów (Jaworzynka, Śmigowskie, Księży oraz przy Domu Wczasów Dziecięcych). Oczyszczenie terenu młaki z krzaków)

 

Zaangażowanie (ilość osób): 400

 

Partnerzy:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju, SKKT nr 55 „Świstaki” oraz 4NDH „Żar” przy SP nr 1 w Piwnicznej, Urząd Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju, Rada Sołecka osiedla Zawodzie, Mieszkańcy osiedla Śmiłowskie, uczniowie i nauczyciele SP w Piwnicznej-Zdroju, Straż Pożarna, Popradzki Park Narodowy 

 

 
KontaktMapa Strony