PolskiEnglish
Główna > Muszyna
 
PG - 13 398
piątek, 25 lutego 2011 09:14

Szkoła Podstawowa nr 2 w Muszynie
Spisanie i upowszechnienie historii miejsc Muszyny związanych z rzeką Poprad.

Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 4 000,00
Budżet całkowity: 5 000,00
Wkład własny: 500,00
Pozyskane środki: 500,00

 

Cele:

Zwiększenie świadomości przyrodniczej i turystycznej Muszyny poprzez zorganizowanie w Szkole Podstawowej nr 2 trwałej, ogólnodostępnej wystawy upowszechniającej miejsca Muszyny związane z rzeką Poprad. Przymocowanie tablic „Muszyna nad Popradem” oraz „Muszyna – Folwark nad Popradem”. Spisanie historii rzeki Poprad i udokumentowanie. Planowane są również szkolenie, konkursy oraz wycieczki edukacyjne i impreza promująca efekty projektu.

 

Partnerzy:
Pracownicy szkoły, społeczność lokalna i parafianie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Muszynie, Rada Rodziców 

 
KontaktMapa Strony