PolskiEnglish
Główna > O Funduszu > Realizacja
 
Realizacja

Fundusz Kropli Beskidu to program małych dotacji dla organizacji, stowarzyszeń i osób, które mają pomysł na zrealizowanie projektu, który przyczyni się do ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu lub doprowadzi do zmian w sposobie gospodarowania zasobami środowiska (szczególnie zasobami wodnymi).

 

Rodzaje dotacji

 

W ramach programu Fundusz Kropli Beskidu przyznaje dotacje na zrealizowanie proekologicznych projektów:

 

Dotację I stopnia (do 5 000 zł) – na zrealizowanie projektu edukacyjnego, promującego proekologiczne postawy jak również przyczyniającego się do ochrony środowiska wodnego

 

• Stworzenie ciekawych miejsc turystycznych, które miałyby związek ze środowiskiem wodnym Beskidu Sądeckiego (np. zagospodarowanie terenu stawów, źródełek, przygotowania ścieżek i tablic informacyjnych)
• Przygotowanie ścieżek dydaktycznych i programu, które dotyczyłyby zagadnień związanych z ochroną wody
• Spisanie i upowszechnienie historii oraz zagospodarowanie miejsc związanych z wodą w Beskidzie Sądeckim (np. opis starych tam, młynów wodnych, zawodów związanych z wodą, przygotowanie szlaków historyczno-turystycznych)
• Zorganizowanie wydarzeń, konkursów i programów edukacyjnych, które uwrażliwiałyby mieszkańców regionu i turystów na kwestie związane z poszanowaniem i ochroną środowiska wodnego.
• Przygotowanie programu promującego oszczędzanie i monitorowanie zużycia wody (np. propagowanie gromadzenia i wykorzystywania deszczówki, stosowania urządzeń oszczędzających wodę) oraz oczyszczania konkretnych zbiorników wodnych i ich okolic

 

Dowiedz się więcej Przykłady projektów ekologicznych.

 

Dotację II stopnia (do 25 000 zł) – na zrealizowanie przedsięwzięć, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy stanu środowiska wodnego Beskidu Sądeckiego.

 

• Przywracanie bądź zwiększanie naturalnej retencji dolinowej (np. zalesianie obszarów wodnych, odtwarzanie połączeń ze starorzeczami, odtwarzanie korytarzy ekologicznych w dolinie rzek)
• Ochrona naturalnych źródeł i ich udostępnianie (np. tworzenie mini pijalni wód mineralnych, zabezpieczanie źródeł przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi)
• Polepszanie warunków siedliskowych dla zwierząt (np. odtwarzanie łach żwirowych, przebudowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych, tworzenie w potokach miejsc, które byłyby schronieniem dla ryb i płazów)

 

Dowiedz się więcej  Przykłady ochrony środowiska wodnego.

 

Dla kogo?

 

Dotacje mogą dostać organizacje pozarządowe, szkoły samorządowe i społeczne, przedszkola, domy kultury, organizacje harcerskie, rady sołeckie, inne instytucje i organizacje, które mają pomysł na projekt, angażujący lokalną społeczność w ochronę środowiska wodnego i jego dziedzictwa w Beskidzie Sądeckim. Szczegóły w regulaminie programu Fundusz Kropli Beskidu
 

 
KontaktMapa Strony