PolskiEnglish
Główna > Projekty 2015 > Woda naszym bogactwem
 
Woda naszym bogactwem
There are no translations available.

PG 20 504
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Muszynce


Kwota dotacji : 7 985 zł
Budżet całkowity projektu: 12 995 zł
Wkład własny/ inni darczyńcy: 5 010 zł


Głównym problem z jakim boryka się zespół Szkolno – Przedszkolny w Muszynce jest bardzo stara i zniszczona infrastruktura wodno – kanalizacyjna. Wspomniana instalacja kanalizacyjna od ponad 50 lat nie była wymieniana, ani modernizowana. W związku z tym w szkole pojawiają się coraz częściej awarie, które doprowadzają do nadmiernego zużywania wody. Głównym celem projektu „ Woda naszym bogactwem” jest zmniejszenie zużywanej wody w szkole o 20% . Dzięki podjęciu walki z problem i wymianie instalacji kanalizacyjnej szkoła w Muszynce chce pokazać dzieciom i społeczności lokalnej, jak wielką wagę odgrywa oszczędzanie wody. Poprzez projekt Szkoła chce podnieść poziom wiedzy dzieci i społeczności lokalnej na temat wody, jej zasobów, ilości zużywania i sposobów jej oszczędzania. Za ważny punkt stawia sobie uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem kurczenia się zasobów wodnych na Ziemi, a w szczególności w rodzimym regionie, którym jest Beskid Sądecki. Dlatego działaniom remontowym towarzyszyć będzie szereg działań oddolnych o charakterze edukacyjnym i uświadamiającym. Do najważniejszych tego typu działań zalicza się przeprowadzenie audytu wśród mieszkańców wsi Muszynka. Za pomocą wcześniej przygotowanego, rzetelnego arkusza ankietowego dzieci wraz swoimi rodzicami będą miały za zadanie wypełnić formularz w swoich domach. Na podstawie ankiet zostaną wykonane obliczenia pokazujące zużycie wody w danym domostwie. W szerszej perspektywie audyt pozwoli zapoznać się z miejscami, gdzie zużywa się najwięcej wody, a gdzie najmniej. Dzięki tym informacjom sformułowane zostaną zalecenia oraz sposoby w jaki sposób oszczędzać wodę. Dodatkowo w ramach projektu prowadzony będzie szereg warsztatów ekologiczno – edukacyjnych, zajęć terenowych oraz konkursów dla uczniów i przedszkolaków.  W projekt zaangażuje się 29 uczniów i 7 nauczycieli.

 
KontaktMapa Strony