PolskiEnglish
Główna > Wierchomla
 
Wierchomla Wielka
There are no translations available.

Projekty zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Wierchomli Wielkiej są doskonałym przykładem angażowania lokalnej społeczności, urzędów, instytucji oraz firm prywatnych. W ciągu trzech lat szkole udało się pozyskać dwudziestu trzech partnerów i zrealizować projekty warte ponad 52 tysiące złotych.

 

Głównym celem projektu było oczyszczenie 8-kilometrowego odcinka Wierchomlanki i pozyskanie partnerów, którzy sprawowaliby ciągłą opiekę na potokiem i jego doliną.

 

Projekt zakładał odtworzenie miejsc rozrodu płazów, a także zabezpieczenie miejsc lęgowych gadów i ptaków i był częścią większego planu podjętego w ramach „Projektu proekologicznego zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Wierchomli Wielkiej”. Szkoła włączyła się także do akcji Klubu Gaja – „Zaadoptuj rzekę”.

 

Efektem tych działań było zebranie ponad 5 ton śmieci i zorganizowanie wystawy „To wyrzuca Człowiek, to wyrzuca Rzeka”, która stała się lokalnym wydarzeniem, promującym proekologiczne postawy.

 

W kolejnych latach uczestnicy programu Fundusz Kropli Beskidu odbudowali zasypane przed laty stanowisko lęgowe płazów, które później stało się głównym elementem „zielonej klasy” – czyli miejsca edukacyjnego dla uczniów miejscowej szkoły oraz dzieci, spędzających tu wakacje i ferie.

 

Dzięki miejscowemu Nadleśnictwu w okolicach szkoły posadzono ponad sto drzew. Do kalendarza szkoły wprowadzono cykliczną akcję sprzątania doliny Wierchomlanki. W dodatku udało się włączyć do tej akcji także innych – między innymi Stację Narciarską i Hotel Wierchomla, a także właścicieli pracowników restauracji „Chata pod Pustą”.

 

Stworzona w ramach projektu „zielona klasa” doprowadziła do stworzeni programu edukacyjnego dla dzieci. W jego ramach uczniowie prowadzą obserwację potoku i badają właściwości fizykochemiczne wody. Mierzą szerokość i głębokość wody, prędkość nurtu, klarowność wody i jej twardość oraz badają zawartość związków azotu.

 

W ramach edukacji ekologicznej uczniowie obserwują także stadia rozwojowe kumaków górskich, a z leśnikami prowadzą badania ilościowe ptaków nad Popradem.

 

Wspólnie z kolegami ze Słowacji uczniowie szkoły w Wierchomli Wielkiej posadzili także „Drzewo dla pokoju”. Odbyło się to w ramach ogólnoświatowego programu „Plant for the Planet: Bilion Tree Campaign”. Posadzone drzewo zostało odnotowane w bazie ONZ.
 

 
KontaktMapa Strony