PolskiEnglish
Główna > Jak rozliczyć
 
Jak rozliczyć wniosek
There are no translations available.

Rozliczenie dotacji jest ostatnim etapem realizacji projektu w ramach programu Fundusz Kropli Beskidu. Dla ułatwienia prac nad raportem prezentujemy w skrócie sposób oceny sprawozdań, a także pokazujemy, na co należy zwrócić uwagę, by uniknąć błędów.

 

Fundacja Fundusz Partnerstwa, podobnie jak inne instytucje grantodawcze, posiada własne procedury rozliczenia udzielonych dotacji.

 

Przy ocenie raportu merytorycznego po zrealizowaniu programu, sprawdzamy:

 

• Czy zostały osiągnięte cele i rezultaty projektu i czy raport odnosi się do wszystkich punktów harmonogramu projektu.
• Czy opis przeprowadzonych działań pozwala sprawdzić czy autorzy projektu wykonali zaplanowane zadania.
• Czy na podstawie raportu można ocenić stopień realizacji projektu (raport powinien zawierać cyfry, nazwy, nazwiska, opis sytuacji).
• Czy raport zawiera załączniki, które są związane ze zrealizowanym projektem (zdjęcia, filmy, publikacje).

 

Przy ocenie raportu finansowego zwracamy uwagę:

 

• Czy raport jest sporządzony wg wzoru.
• Czy są wszystkie rachunki i czy są uporządkowane w kolejności wg zbiorczego wykazu rachunków.
• Czy przedstawione rachunki wystawione są na podmioty realizujące projekt, określone w złożonym wniosku
• Czy rachunki są poprawnymi dokumentami księgowymi i zawierają wymagane opisy (adnotacja księgowości o przyporządkowaniu faktury do kosztów projektu i finansowaniu ze środków FP, liczba porządkowa z wykazu rachunków).
• Czy dokumentowane koszty nie zostały poniesione poza okresem finansowania
• Prawidłowości wyliczeń.
• Zgodność kosztów planowanych z faktycznie poniesionymi.
• Wykaz innych źródeł finansowania (rzeczywiste w stosunku do planowanych).

 

Na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu Fundacja Fundusz Partnerstwa uczestnikom programu Fundusz Kropli Beskidu zapewnia merytoryczną pomoc. Jeśli masz pytania i wątpliwości skorzystaj z formularza kontaktowego i zadaj nam pytanie.
 

 
KontaktMapa Strony