PolskiEnglish
Główna > Projekty 2013
 
Zagospodarowanie ujęć - budowa mini pijalni
There are no translations available.

PG 18 489
„Zagospodarowanie ujęć naturalnej wody źródlanej-budowa mini pijalni wody”
Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej-Zdroju


Kwota dotacji: 15 785,00 zł
Budżet całkowity projektu: 25 991,95 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 10 206,95 zł


Celem projektu było wykonanie mini pijalni naturalnej wody źródlanej, edukacja ekologiczna mieszkańców i uczniów z terenu Piwnicznej – Zdroju, w zakresie ochrony zasobów wodnych: źródeł i potoków górskich. W ramach projektu został także przeprowadzony szereg warsztatów, konkursów, oraz działań związanych z ochroną wody. M. in.: oczyszczono potok Śmigowskie, oczyszczono teren młaki , wykonano badania analizy wody. Wzrosła świadomości uczniów, mieszkańców na temat konieczności ochrony źródeł wody.

 
Modernizacja studni oraz zagospodarowane terenu
There are no translations available.

PG 18 488
„Modernizacja studni oraz zagospodarowane terenu przylegającego w miejscowości Andrzejówka”
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna


Kwota dotacji: 18 050,00 zł
Budżet całkowity projektu: 52 247,37 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 34 197,37 zł


Projektu zakładał modernizację studni w Andrzejówce poprzez ocembrowanie jej wraz z wykonaniem zadaszenia oraz zagospodarowanie terenu przylegającego. Zagospodarowanie terenu wokół studni dla osiągnięcia celu w postaci uzyskania ogólnodostępnego miejsca odpoczynku.. Projekt objął wykonanie wiaty regionalnej a także wykonanie 2 szt. ławek drewnianych. Obsadzenie terenu drzewami dekoracyjnymi. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

 
Zagospodarowanie źródełka wody mineralnej Słoneczne
There are no translations available.

PG 18 487
„Zagospodarowanie źródełka wody mineralnej Słoneczne”
Urząd Miasta Krynicy-Zdroju w imieniu Zarządu Osiedla Źródlana


Kwota dotacji: 25 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 33 450,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 8 450,00 zł


Pełne udostępnienie źródła wody mineralnej „Słoneczne” oraz terenu wokół źródełka przez wykonanie dojść, odprowadzenia wód zalewających teren. Uporządkowanie ok. 200 m2 wokół źródełka wody mineralnej Wybudowanie infrastruktury – „mini pijalni” z 2 ławami i zadaszeniem. Zaangażowanie społeczności lokalnej, organizacji, instytucji do działań na rzecz rozwoju lokalnego. Promocja projektu, dziedzictwa wodnego poprzez wykonanie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu, informacje na stronach www partnerów projektu i artykuły prasowe w lokalnych mediach.

 
Pocałuj żabkę w łapkę- nie bój żaby
There are no translations available.

PG 18 485
„Pocałuj żabkę w łapkę- nie bój żaby”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynce


Kwota dotacji: 4 940,00 zł
Budżet całkowity projektu: 8 303,50 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 3 363,50 zł


W ramach projektu zostały zrealizowane działania:
1. Utworzenie stanowiska do badania jakości wody i obserwacji roślin i zwierząt wodnych, czyli „Laboratorium pod chmurką”.
2.Utworzenie stałej wystawy edukacyjnej (tablicy informacyjnej) na temat roślin i zwierząt zamieszkujących potok Muszynka.
3. Posadzenie drzewa projektu.
4. Zagospodarowanie wody deszczowej w ZSP w Muszynce.
5. Warsztaty ekologiczno-edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów.
6. Mikroprojekt badawczy w swojej rodzinie.
7. Wycieczki ekologiczno-edukacyjne.
8. Konkursy: fotograficzny, plastyczny, rodzinny.

 
Woda - temat rzeka
There are no translations available.

PG 18 484
„Woda - temat rzeka”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żegiestowie


Kwota dotacji: 5 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 9974,99 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 4974,99 zł


Głównym celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Żegiestowa (dzieci przedszkolnych i szkolnych) oraz rodziców w zakresie ochrony wód i racjonalnego z nich korzystania. Szczególne zwrócenie uwagi na występujący okresowo problem niedoboru wody pitnej w niektórych gospodarstwach domowych Żegiestowa.

 

W ramach projektu:

 • Wysprzedano brzegi potoku Żegiestowskiego na odcinku 2 km;
 • Opracowano scenariusze zajęć przyrodniczych, które zostały przeprowadzone z wykorzystaniem zakupionej na potrzeby projektu tablicy interaktywnej;
 • Przeprowadzono w terenie badania czystości Potoku Żegiestowskiego oraz opracowano wyniki;
 • Opracowano ankietę nt sposobów oszczędzania wody, którą przebadano 59 mieszkańców Żegiestowa;
 • Przeprowadzono happeninig pt. „Kolejka po wodę”.

 
Woda darem życia
There are no translations available.

PG18 483
Kontynuacja projektu "Woda darem życia"
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej


Kwota dotacji: 3 015,00 zł
Budżet całkowity projektu: 6452,15 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 3 437,15 zł


W ramach projektu uczniowie:

 • Badali właściwości fizyczne i chemiczne wód płynących w potoku Mochnaczka oraz wód opadowych w ramach lekcji na przyrodzie, oraz na kółku. Również przebadano właściwości chemiczne wód podczas wycieczki do Rytra oraz podczas Quest w Tyliczu;
 • Usunięto zanieczyszczenia z potoku Mochnaczka na odcinku 800m;
 • Przeprowadzono międzyszkolny, konkurs plastyczny "Ryby, żaby, raki - bobry, wodne ptaki„;
 • Poznano sposoby oczyszczania wód ;
 • Zakupiono aparat fotograficzny którym wykonywano zdjęcia z poszczególnych działań oraz nagrano filmiki podczas podsumowania;
 • Zorganizowano wystawę fotograficzną w świetlicy środowiskowej „Jutrzenka”
 • Promowano wodę w zdrowym stylu życia .

 
Woda to nasz najcenniejszy skarb
There are no translations available.

PG 18 482
„Woda to nasz najcenniejszy skarb”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie


Kwota dotacji: 5 000,00 zł
Budżet całkowity projektu: 6 250,00 zł
Wkład własny / inni darczyńcy: 1 250,00 zł


W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów i zajęć edukacyjnych dla grupy młodzieży obejmująca opanowanie wiedzy nt. źródeł zanieczyszczeń wód i metod ich uzdatniania. Przeprowadzono warsztaty dotyczące analizy składu chemicznego wód z różnych źródeł. Oczyszczono wybrany fragmentu rzeki Poprad. W trakcie realizacji projektu w przedszkolu przeprowadzano zajęcia przedszkolne pod kątem krążenia wody w przyrodzie, zużycia wody, znaczenia wody w życiu człowieka. Odbyły się spotkania z leśnikiem, wędkarzem, dietetykiem.

 


KontaktMapa Strony