PolskiEnglish
Główna > Projekty 2011 > „Mofeta im. Profesora Henryka Świdzińskiego” w Złockiem
 
„Mofeta im. Profesora Henryka Świdzińskiego” w Złockiem
There are no translations available.

PG-15 457

Stowarzyszenie „Klucz Muszyński”
Rewitalizacja „Mofety im. Profesora Henryka Świdzińskiego” w Złockiem k./Muszyny


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 22 509
Budżet całkowity: 28 137
Wkład własny: 4 928
Pozyskane środki: 700

 

 

Cele:
Celem głównym projektu jest przybliżenie mieszkańcom i turystom niezwykłych zjawisk przyrody jakim są mofeta oraz znajdujące się w jej pobliżu naturalne wypływy wód mineralnych typu szczaw. Remont i odnowienie małej infrastruktury turystycznej znajdującej się przy pomniku przyrody nieożywionej „Mofeta im. Profesora Henryka Świdzińskiego” oraz uporządkowanie dna doliny potoku Złockiego ze śmieci przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Muszyny oraz jej okolic oraz umożliwią młodzieży szkolnej i turystom zapoznanie się
z niepowtarzalnymi walorami geologiczno-przyrodniczymi Mofety. Odnowienie tablic informacyjnych oraz druk folderu wpłyną na wzrost świadomości ekologicznej ludności, a przede wszystkim na wzrost wiedzy na temat zagrożeń ekologicznych oraz możliwości działania na rzecz środowiska.

 

Partnerzy:
Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Starym Sączu

 
KontaktMapa Strony