PolskiEnglish
Główna > Projekty 2011 > „U źródeł Św. Kingi”
 
„U źródeł Św. Kingi”
There are no translations available.

PG-15 456

Stowarzyszenie Młodów-Głębokie
„U źródeł Św. Kingi” – kontynuacja zadania


Dotacja: II stopnia
Kwota dotacji: 23 000
Budżet całkowity: 36 200
Wkład własny: 9 100
Pozyskane środki: 4 100

 

 

Cele:
Głównym celem projektu jest uświadomienie lokalnej społeczności oraz turystów, jakim dobrem jest naturalne środowisko oraz uwrażliwienie ich na piękno Doliny Popradu, oraz samego Popradu. Dosadzenie ponad stu gatunków nowych roślin, stworzenie dalszej części ścieżek w celu ochrony i uwydatnienia miejscowej fauny i flory, dalsze zabezpieczanie miejscowej fauny przed degradacją oraz ustawienie elementów małej architektury wpłynie na podniesienie atrakcyjności terenów Doliny Popradu oraz wzrost liczby osób odwiedzających te tereny. Zapoznanie turystów z żywotem Św. Kingi, z którym historia tego miejsca, a także całej okolicy nieodłącznie się łączy przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy historycznej dotyczącej Doliny Popradu. Organizacja występów artystycznych przy źródłach przyczyni się do promowania źródeł jako naturalnego bogactwa tej ziemi.

 

Partnerzy:
Członkowie Stowarzyszenia Młodów-Głębokie, Rada Sołecka, Urząd Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój, Instytucje oświatowe, społeczność lokalna, osoby fizyczne, firmy specjalistyczne.

 
KontaktMapa Strony