PolskiEnglish
Główna > Projekty 2011 > Poprad – żywa rzeka
 
Poprad – żywa rzeka
There are no translations available.

PG-15 449

Fundacja –Rewitalizacja Uzdrowiska Żegiestów Zdrój
Poprad – żywa rzeka
Dotacja: I stopnia
Kwota dotacji: 2 565
Budżet całkowity: 5 115
Wkład własny: 1 350
Pozyskane środki: 1 200

 

Cele:
Celem głównym projektu jest utworzenie stałej wystawy edukacyjnej na temat zwierząt zamieszkujących rzekę Poprad, ich środowiska naturalnego oraz zagrożeń wskutek działalności człowieka. Wykonanie strony internetowej o rzece Poprad i jej faunie, wydanie ulotki informacyjnej oraz instalacja kamery internetowej przyczynią się do wzrostu wiedzy na temat fauny w Popradzie oraz wzrostu świadomości wpływu działań człowieka na ekosystem rzek górskich.
 
Partnerzy:
Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa, Polski Związek Wędkarski – Okręg Nowy Sącz, Szkoła Podstawowa w Żegiestowie

 
KontaktMapa Strony