PolskiEnglish
Główna > Edycje > Edycja 2010 > Rozstrzygnięcie konkursu
 
Rozstrzygnięcie konkursu
Friday, 28 May 2010 10:42
There are no translations available.

Dnia 24 maja 2010 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Funduszu Kropli Beskidu. W czasie posiedzenia rozstrzygnięta została 6 edycja Konkursu Funduszu Kropli Beskidu 2010.

 

 W składzie rady znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, gmin: Krynica Zdrój, Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro, a także przedstawiciele Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Starym Sączu oraz przedstawiciele firm systemu Coca-Cola, Fundacji Fundusz Partnerstwa oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

 

 Ocenie poddanych zostało 15 wniosków, które zakwalifikowano do konkursu. Członkowie rady zadecydowali o  przyznaniu wsparcia 10 organizacjom, z czego połowa to dotacje 1-szego stopnia (do 5000 zł), a pozostałe 5 to dotacje 2-go stopnia (do 25000 zł). Łączna kwota przyznanej pomocy dla organizacji w formie dotacji to 120,000 zł

 

Podczas oceny każdego wniosku, brane były pod uwagę wcześniej ustalone kryteria:

  1. Wpływ proponowanych działań na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie poszanowania środowiska wodnego oraz budowanie postawy współodpowiedzialności za jego stan
  2. Budowanie partnerstwa poprzez aktywne angażowanie mieszkańców oraz instytucji lokalnych w planowanie i realizację projektu oraz działania wspólne na rzecz poszanowania zasobów wodnych jako impuls dla rozwoju zrównoważonego
  3. Zabezpieczenie trwałości projektu w latach kolejnych i kontynuacja działań
  4. Mobilizowanie dodatkowego wsparcia finansowego i/lub rzeczowego – minimalny wymagany wkład innych źródeł finansowania to 20% kosztów całkowitych projektu, np. praca wolontariuszy, wsparcie od władz lokalnych, organizacji pozarządowych, firm, osób indywidualnych oraz innych darczyńców
  5. Wkład w promocję tradycji regionu
  6. Praktyczny charakter proponowanych działań, które przyczynią się do poprawy stanu wód i środowiska przyrodniczego, przynosząc wymierne efekty i korzyści dla społeczności lokalnych; działania w projekcie muszą wyraźnie odnosić się do ochrony i poprawy stanu zasobów wodnych (dotyczył wyłącznie dotacji 2-go stopnia)

oraz kryteria dodatkowe:

  1. Współpraca z innymi organizacjami z terenu gmin nie objętych Programem
  2. Innowacyjność projektu

 

Poniżej przedstawiamy zwycięzców konkursu.

 

 

Nazwa organizacji Gmina

Numer PP
Wniosku

Tytuł projektu
 Szkoła Podstawowa Piwniczna Zdrój  Piwniczna  13827  "Woda jako czynnik niezbędny do życia i przynoszący życie"
 Szkoła Podstawowa Łomnica Zdrój  Piwniczna  13829  "Rewitalizacja Ścieżki Edukacyjno - Przyrodniczej na Górze Parkowej"
 Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa  Muszyna  13830  "Restauracja ścieżki przyrzecznej ornitologicznej Łopatka Polska"
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Piwnicznej Zdroju (Kosarzyska)  Piwniczna  13831  "Arboretum nad potokiem Czercz"
 Publiczne Gimnazjum w Krynicy - Zdroju, w imieniu którego działa Urząd Miejski w Krynicy - Zdroju  Krynica  13833  "Rewitalizacja Ścieżki Edukacyjno - Przyrodniczej na Górze Parkowej"
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Muszynie  Muszyna  13834  "Spisanie i upowszechnienie historii miejsc Muszyny związanych z rzeką Poprad".
 SP nr 1 w Krynicy - Zdroju, w imieniu której działa Urząd Miejscki w Krynicy zdroju  Krynica  13836  "Kropla do kropli czyli szkolny sposób na oszczędzanie wody"
 Stowarzyszenie Agroturystyczne: Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne koło w Tyliczu  Krynica  13837  "Uatrakcyjnienie terenu. Źródła Głównego Wody Mineralnej Szczawy w Parku Zdrojowym w Tyliczu - kontynuacja projektu z 2007 r."
 Stowarzyszenie Młodów - Głębokie  Piwniczna  13839  "U źródeł wód mineralnych Św. Kingi - kontynuacja zadania"
 Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Czyrna  Krynica  13841  "Eko - turystyczny szlak przyrodniczy"

 

Szczegóły dotyczące warunków udzielenia dotacji zostaną przekazane drogą korespondencyjną, indywidualnie każdej organizacji.

 
KontaktMapa Strony