PolskiEnglish
Główna > About > Cele
 
Cele
There are no translations available.

Fundacja Fundusz Partnerstwa wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które podejmują społeczności lokalne, instytucje pozarządowe, szkoły oraz lokalne organizacje.

 

Ideą zrównoważonego rozwoju jest takie gospodarowanie zasobami, by można było zaspokajać potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie tych potrzeb. Innymi słowy, jest to taki model, który zakłada istnienie odpowiednio i świadomie ukształtowanych relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko (naturalne, społeczne) a zdrowiem człowieka.

 

Idea zrównoważonego rozwoju

(źródło: www.wikipedia.pl)

 

Powołanie Funduszu Kropli Beskidu miało przede wszystkim zachęcać mieszkańców do podejmowania działań na rzecz ochrony zasobów wodnych w regionie w ramach Ramowej Dyrektywy Wodnej UE – dyrektywy porządkującej i koordynującej istniejące europejskie ustawodawstwo wodne – której celem jest ochrona wody już u jej źródeł.

 

W ciągu 5 lat istnienia Funduszu Kropli Beskidu udało się nie tylko zrealizować projekty ukierunkowane na poszanowanie i ochronę zasobów wodnych, ale także stworzono platformę współpracy i integracji mieszkańców, instytucji oraz prywatnych firm, które swoją działalność prowadzą w gminach: Krynica Zdrój, Rytro, Muszyna i Piwniczna. Dzięki temu na terenie tych gmin podjęto szereg innych działań i inicjatyw między innymi takich, które były związane z rozwojem i promocją regionalnej turystyki i kultury.

 

W ramach programu udało się także zachęcić lokalne instytucje i organizacje do uczestnictwa w innych proekologicznych i prospołecznych inicjatywach. Przykładem może być udział beskidzkich szkół w ogólnopolskim programie Szkoły dla Ekorozwoju i sukces Szkoły Podstawowej nr 1 w Krynicy Zdroju, która otrzymała tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

 


Fundacja Fundusz Partnerstwa – dowiedz się więcej

 

Zgłoś swój udział w programie Fundusz Kropli Beskidu

 

 

 
KontaktMapa Strony